پلن پایه

در این پلن طراحی از صفر تا صد با قالب فلت سام و صفحه ساز UX builder صورت می گیرد. در این پلن تیم طراحی با دریافت نقطه نظرات شما وب سایت را مشابه و متناسب با سلیقه شما طراحی و پیاده سازی می کنند. زمان حدودی طراحی و راه اندازی در این پلن بین ۱۵ تا ۲۵ روز کاری است.

شرکتی

میلیون تومان ۱۰

چندمنظوره

میلیون تومان ۱۴

فروشگاهی

میلیون تومان ۱۲

شخصی

میلیون تومان ۸

پلن نیمه حرفه ای

در این پلن طراحی با صفحه ساز المنتور صورت می گیرد و در اینجا نیز کارشناسان فنی ما همیار شما خواهند بود تا طراحی وبسایت ضمن برخورداری از طراحی ایده آل، در جهت اهداف مارکتینگ شما  صورت گیرد زمان حدودی طراحی و راه اندازی در این پلن بین ۲۵ تا ۳۵ روز کاری خواهد بود.

شرکتی

میلیون تومان ۱۶

چندمنظوره

میلیون تومان ۲۰

فروشگاهی

میلیون تومان ۱۸

شخصی

میلیون تومان ۱۰

پلن حرفه ای

در این پلن روند طراحی  به این ترتیب است که ابتدا تیم طراحی، جداگانه UX/UI را طراحی می کنند سپس طرح مورد نظر توسط تیم فنی پیاده سازی می شود. لازم به ذکر است که تمامی بخش ها در این پلن به صورت گرافیکی طراحی می شود. زمان حدودی طراحی و راه اندازی در این پلن بین ۳۵ تا ۴۵ روز کاری خواهد بود.

شرکتی

میلیون تومان ۶۰

چندمنظوره

میلیون تومان ۱۱۰

فروشگاهی

میلیون تومان ۷۰

شخصی

میلیون تومان ۴۰