خب برای اینکه بتوانید از وب سایت های خبری درآمد کسب کنید باید یک مورد را در وب سایت خبریتان رعایت کنید، که آن موضوع داشتن یک وب سایت خبری با سئو خوب و محتوای عالی است. اولین راه های درآمد از وب سایت های خبری، درج تبلیغات در وب سایت شماست. شما در ازای گذاشتن بنر وب سایت مشتری هزینه ای به صورت ماهانه یا سالانه دریافت میکنید. یکی دیگر از راه های درآمد از وب سایت های خبری تبلیغات کلیکی است که به ازای هر کلیک مبلغی به سایت خبری شما پرداخت میشود. و راه های دیگری که شما میتوانید از آن ها برای کسب درآمد از وب سایت خبری خودتان استفاده کنید.