آژانس دیجیتال مارکتینگ همیار توسعه

دمو های آماده

دمو های آماده همیار توسعه
دمو های آماده همیار توسعه

وبسایت شما معرف هویت برند شماست.

دمو های آماده

دمو آماده درواقع یک غذای نیمه آماده است به این ترتیب که وب سایت از قبل طراحی شده و شما پس از خریداری آن می توانید آن را بر روی هاست خود بارگذاری و منتقل کرده و در صورت نیاز بخش هایی از آن را ویرایش کنید. لازم به ذکر است که شما می توانید برای پروسه انتقال و ویرایش حتی از تیم فنی ما نیز کمک بگیرید. در این شیوه روند راه اندازی وب سایت شما بسیار کوتاه بوده و شما در کوتاه ترین زمان ممکن می توانید از آن استفاده کنید.

دمو های آماده همیار توسعه

دمو های پیاده سازی شده با المنتور

دمو های پیاده سازی شده با فلت سام

قیمت دمو های اماده همیار توسعه

همیار نیاز توسعه شما در کسب و کارتان خواهیم بود

دموهای پیاده سازی شده با فلت سام

میلیون تومان بین ۱.۵ تا ۲.۵

دموهای پیاده سازی شده با المنتور

میلیون تومان بین ۳.۵ تا ۴.۵

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 0 دقیقه است